Construction of Welfare Centre at Akhi Padmashali Samaj Mandir, 97-B, Bhavan Baug, Shankar Pupla Road, Kamthipura, Mumbai- 400008